Mnoho mých odchovů dosahuje na výstavách vynikajících výsledků a bezproblémů si vybojovalo tituly Šampionů. Více než vítězství s jednotlivými psi si cením titulů nejlepší chovatelská skupina, který se mi podařilo získat 35 krát v letech 1994- 2015. Tento titul jsem získal na mezinárodních výstavách v České republice,Rakousku, Německu, Slovensku, Maďarsku a Luxembursku .

 

Dovolte mi, touto cestou poděkovat chovatelům, jejichž rady, mi v začátcích,  velice pomohly. Jedním z prvních byl MVDr. Ladislav Svatoš, který mě postupně seznamoval s vynikajícími chovy v zahraničí. Další dík patří holandské chovné stanici v. Mondanou ( paní Klenjans), ze které jsem si přivezl prvního chovného psa - One Blue Selection v. Mondanou. Tento pes sevýznamnou měrou zasloužil o vytvoření line mého chovu.

 

K dalšímu zvýšení kvality chovu významně přispěl  importovaný pes ze Skotska - Lynwater Shiant ,z chovné stanice Lynwater ( paní E. MacLean), s jehož výběrem a koupí mi pomohla paní Jackie Rowland. V průběhu let jsem si z této chovmé stanice pořídil několik chovných psů a fen. 

 

Paní E.MacLean patří můj velký obdiv za to, jaké krásné má kokry a také velký dík, že jsem mohl opět do své linie přivézt novou krev.

 

Velký dík patří také paní Lee BogersDam, od které jsem si pořídil chovného psa Tripol´s Discuys Dalimit. Bylo mi velkou ctí, že si paní BogersDam ode mě do své chovatelské stanice odvezla mého krycího psa Eros Skar- Line c.r.